Çocuk Yaşta Evliliğe Karşı Farkındalık Paneli Batman'da Yapıldı

Güncel

Çocuk Yaşta Evliliğe Karşı Farkındalık Paneli Batman'da Yapıldı

shadow

 

Çocuk yaşta evlilikler, ülkelerin, kültürlerin, dinlerin ve etnik kökenlerin ötesine geçen evrensel ve kapsamlı bir insan hakları sorunu olarak mülteciler arasında da yaygın biçimde gözlemlenmektedir. Bu can yakıcı soruna karşı farkındalığı artırmak amacıyla, KAMER Vakfı Batman Şubesi tarafından Suriyeli erkek sığınmacıların katılımıyla, 25 Eylül 2017 tarihinde Çocuk Yaşta Evliliğe Karşı Farkındalık Paneli düzenlendi.

 

Panelde, çocuk yaşta evlilikler konusu, hukuki, sağlık ve dini boyutları ile konularında uzman konuşmacılar tarafından ele alındı. 374 sığınmacı kadının katıldığı panelin açılış konuşmalarını KAMER Batman Koordinatörü Meral Tunç Baranoğlu ve UNFPA İnsani Yardım Programı Bölge Müdürü  Fatma Hacıoğlu yaptı. Panelde UNFPA Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya, çocuk yaşta evliliklerin sağlığa ve yaşam kalitesine olumsuz etkilerini; İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ufuk Sezgin erken yaşta yapılan evliliklerin çocuğa yaşattığı travma ve etkilerini anlattı. Av. Berçem Akkoç Alemdarzade konuşmasında çocuk yaşta evliliklerin hukuki boyutunu ele aldı.  Mehmet Sıddık Buğur ise erken evlilikler sorununu İslam hukukuna göre yorumladı.