Erken Çocukluk Dönemi Eğitimine natif Yaklaşımlar

Çalışmalarımız

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimine natif Yaklaşımlar

 

KAMER erken çocukluk dönemine yönelik çalışmalarını "Çocuklara Hayat Projesi" adıyla 2000 yılından beri sürdürmektedir. Bu proje ile erken çocukluk dönemi için şiddetsiz, cinsiyet ayrımcılığı içermeyen, ayrımsız, katılımcılığı yaparak, yaşayarak öğrenmeyi teşvik eden, kalıcı bir zihniyet değişikliği yaratmak üzere alternatif bir eğitim metodu taslağı geliştirilerek bu metodun uygulanabilir olmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Erken çocukluk dönemi ile ilgili çalışmalar kadın merkezlerinde oluşturulan çocuk odalarında ve çocuk şenlikleriyle  gerçekleştirilmektedir.