Suçlu Kim?II Projesi Avukatlar Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Suçlu Kim?II Projesi Avukatlar Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Çalışmalarımız / Tamamlanan Projelerimiz / Suçlu Kim? II Projesi

Suçlu Kim?II Projesi Avukatlar Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

shadow

Suçlu Kim?II Projesi Avukatlar Toplantısı

KAMER Vakfı’nın AB Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen “Suçlu Kim?II” projesi kapsamında “Suçlu Kim?II Projesi Avukatlar Toplantısı” 28-29 Haziran 2019’da İstanbul’da Radisson Otel’de gerçekleştirildi.

 

Mayıs 2018’de yapılan ilk toplantıya katılım sağlayan avukatlar, ağırlıklı olarak avukatların katılım sağlayacağı ayrı bir toplantıya ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdi. Bu talep üzerine düzenlenen toplantıya 20 ilden 36 avukatın katılım sağladı. Toplantının gündemi avukatlardan gelen öneri ve taleplerle netleştirildi.

Toplantıda öncelikle proje hakkında genel bilgilendirme yapıldı, proje kapsamında ele alınan dava dosyalarını özetlendi, dosyaların ceza ve hukuk davası olarak nasıl incelendiğini aktarıldı.

Toplantının ilk günü nafaka hakkı-yoksulluk nafakası sorunu hakkında görüş alış verişi ile devam etti. Avukatlar uygulamada karşılaştıkları sorunları anlattı, konu hakkında çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantının ikinci gününde ulusal yasalar ile İstanbul Sözleşmesi arasındaki uyumsuzluklar, eksiklikler ve giderilme yolları tartışıldı. Ceza Hukuku açısından öz savunma hali ve kullanan kadınların cezai sorumlulukları konuşuldu.

Toplantıda ortaya çıkan ortak sorunlardan biri Türkiyeli ve göçmen kadınların adalete erişimi olarak ortaya çıktı. Kadınların adalete erişimini arttıracak yöntemler ayrı bir başlık olarak tartışıldı. Avukatların uygulamada yaşadığı sorunlar ve giderme yöntemlerine dair fikir alışverişi yapıldı.

Toplantı Suçlu Kim?II Projesi kapsamında işbirliğini arttırmak için görüş ve öneriler ile sonlandı. Avukatlardan emsal olabilecek davaların paylaşılması için bir ağ kurulması önerisi geldi. Bunun yanı sıra yakın bölgede çalışan avukatların birbirlerine destek olabileceği fikri ortaya çıktı. Katılımcı avukatlar, toplantı kapsamında uygulamaya dair fikir alışverişlerinin bundan sonra kurulacak iş birlikleri için ön ayak olduğunu ifade etti. Toplantı adalete erişim ve kadın haklarına yönelik dayanışmanın önemi vurgusuyla sonlandırıldı.

Suçlu Kim?II Projesi kapsamında çeşitli alan çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalardan sonra kadınlardan gelen dava dosyaları incelenmekte, hem kadınların yaşam boyunca uğradıkları hak ihlalleri hem de adalete erişimlerini zorlaştıran unsurlar tespit edilmeye çalışılmaktadır.