Çalışan Kadın Mutlu Aile

Çalışan Kadın Mutlu Aile

Çalışmalarımız / Tamamlanan Projelerimiz

Çalışan Kadın Mutlu Aile


Genel Amacı

Adıyaman’daki dezavantajlı kadınların sosyal entegrasyonlarını sağlayarak kazanacakları meslekle istihdam edilmelerinin artırılması.


Özel Amacı

Adıyaman’da, 18-40 yaş arasında 60 dezavantajlı kadına yönelik meslek kursları verilerek istihdam edilmelerinin sağması.
Kadınların çalışma hayatında ve toplumdaki değerini arttırmaya yönelik farkındalık oluşturulması.


Beklenen Sonuçlar

- 60 Kadına mesleki olarak yeterlilik sağlayacak eğitim verilmesi
- Kadınların istihdam edilebilirlikleri artırılması,
- Adıyaman’daki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) gereksinimi olan işgücünün karşılanmasına katkı sağlanması,
- Kendi işini kuran sayısının artması,
- Toplumda kadının çalışmasına olan bakış açısının pozitif oranda artması,
- Diğer şehirlere giden kadın mevsimlik tarım işçiliğinin azaltılması,
- Okul terk oranının düşürülmesi
- Kadının ailede ve toplumda söz sahibi olmasının sağlanması,
- Aile içi iletişimin artırılması şiddetin azalması katkı sağlanması,- Üniversite ve Sivil Toplum arasında diyalogun geliştirilmesi


Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar

- 2017 yılında 60 kadının katılım sağladığı Üniversite de yapılan kurslarda mesleki olarak yeterlilik sağlayacak              eğitim verildi.Bu kurslar;                                                                                                                                                          Büro Yönetimi ve Sekreterlik,                                                                                                                                                İş Güvenliği ve Sağlığı,                                                                                                                                                            Ön Muhasebe,                                                                                                                                                                        Bilgisayar Kullanımı,                                                                                                                                                                İş ve Soyal Hayatta İletişim                                                                                                                                                      Kadın Hakları                                                                                                                                                                           - Eğitimin sonunda  6O  kadına temel sekreterlik, iş güvenliği, muhasebe, girişimcilik sertifikaları verilmesi                         - Kadınların istihdam edilebilirliklerinin artırılması                                                                                                                  - Toplumda kadının çalışmasına olan bakış açısı pozitif oranda artması                                                                                 - Aile içi iletişimin artırılması şiddetin azalması katkı sağlanması,                                                                                           - Üniversite ve Sivil Toplum arasında diyalogun geliştirilmesi

 

Çalışan Kadın Mutlu Aile Projesi Başlıyor...Habere Ulaşmak için Tıklayın

Kadınlar Çalışacak Aileler Mutlu Olacak... Haber Ulaşmak için Tıklayın

Çalışan Kadın Mutlu Aile Projesi... Habere Ulaşmak için Tıklayınız 

Çalışan Kadın Mutlu Aile...Habere Ulaşmak için Tıklayın

Çalışan Kadın Mutlu Aile Projesi Eğitimi Tamamlandı. Habere Ulaşmak için Tıklayın