Kamer Vakfı
shadow

Her Kadın İçin Bir Fırsat Programı

Her Kadın İçin Bir Fırsat Projesi Kapsamında 01.12.2017 - 31.03.2022 Ulaşılan Hedefler ve Sonuçlar

KAMER'in Her Kadın İçin Bir Fırsat Projesi ile yaratmak istediği etki yaşadığı şiddet ile baş etmiş, topluma etkin katılım sağlamış kadınların sayısını çoğaltmaktır.


Çocuk Çalışmaları: Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek

Çocuk çalışmalarıyla erken çocukluk dönemi için şiddetsiz, cins ayrımcılığı içermeyen, ayrımsız, katılımcılığı, yaparak yaşayarak öğrenmeyi teşvik eden natif bir eğitim metodu geliştirilmeye ve uygulanabilir olması sağlanmaya çalışılmaktadır.


Kadın Girişimciliği

Grup çalışmalarına katılarak ya da Acil Destek Hattı servislerinden destek alarak geleneksel statülerini fark edip sorgulamış, değiştirmek için çaba harcayan kadınların, üreterek, çalışarak güçlenmelerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.


Sığınmacı Kadın ve Çocuklara Destek Çalışmaları

Ülkemize sığınan herkesin bizim sahip olduğumuz hak ve fırsatlara sahip olması gerektiği bilinciyle hareket edilerek sığınmacı kadın ve çocuklar için hem ayrı programlar yapılmakta hem de yürütülen tüm çalışmalara dahil olmaları sağlanmaktadır.


Güncel

Güncel

KAMER Vakfı Mütevelli Heyeti Toplandı

KAMER Vakfı Genel Kurul ve Mütevelli Heyeti 2021 Yılı Olağan Toplantısı Düzenlendi