Dünyayı Çocuklar Değiştirecek (2012)

Dünyayı Çocuklar Değiştirecek (2012)

KAMER Yayınları

Dünyayı Çocuklar Değiştirecek (2012)

Dünyayı Çocuklar Değiştirecek

KAMER, cinsiyetçi sistemin kadın ve çocuklara zarar veren yerel uygula­malarını tespit edip alternatiflerini geliştirmek ve uygulanabilir olmaları­nı sağlamak üzere çalışmaktadır. Çocuklarla ilgili yerel uygulamaları araş­tırıp, zarar verici bulduklarını tespit etmeye ve önerdiği alternatif yön­temleri yayın yoluyla topluma ulaştırmaya çalışmaktadır.

Bu yayın, Çocuklara Hayat Projesi kapsamında 10 yıl boyunca, açılmış çocuk evlerinde, çocuk odalarında, çocuk şenliklerinde, beraber oynama gruplarında çalışan eğitmenlerin deneyimlerini, erken çocukluk döne­mi eğitimine yönelik geliştirilen alternatif yaklaşımları içermektedir. Bu yaklaşımların temel dayanakları KAMER’in kurumsal feminist ilkeleri­dir. Bu sayede feminist bir yaklaşımla erken çocukluk dönemi eğitimi ala­nında “nasıl çalışılabileceği” ile ilgili bir fikir geliştirildi ve önerilere açık bir deneyim paylaşımı haline geldi.

Projenin başlangıcında öngörülen hedefler, çocukların bize gösterdik­leriyle daha kapsamlı hale gelmiş, birkaç eğitim modelinin karma uygu­landığı, kendine özgü bir dil ve yaklaşım oluşmuştur. Şimdi de Erken Ço­cukluk Dönemi’nde Alternatif Yaklaşımlar adıyla hazırladığı bu yayın ile uzun yıllar boyunca biriktirdiği deneyimleri paylaşmayı, erken çocukluk dönemi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim yöntemi içinde bir yer bulmasını, tartışılmasını, geliştirilmesini hedeflemektedir. (Nebahat Akkoç) 

 

Kitabın bölümleri;

I. Bölüm

Nasıl başladık?

Alternatif yaklaşım nasıl gelişti ve yayıldı?

Bu yayın neden hazırlandı?          

 

II. Bölüm                                                                    

Bu bölüm, Çocuklara Hayat Projesi’nde oluşturulan Alternatif Eğitim Modeli’nin temel ilkeleri, uygulama örnekleri ve eğitmenlerin geri bildirimlerinden kollektif bir şekilde oluşturuldu.

çocukların hem birey hem de bir grubun parçası olmaları sağlanır

-uygulama örnekleri   

-eğitmenlerden geri bildirimler

çocukların birey olmaktan gelen hakların yanı sıra, bu hak ve özgürlüklerin sınırlarının ve sorumluluklarının da bilincinde olmaları sağlanır

-uygulama örnekleri   

-eğitmenlerden geri bildirimler 

çocuklar paylaşım ve dayanışmaya teşvik edilir

-uygulama örnekleri   

-eğitmenlerden geri bildirimler             

cinsiyet ayrımı yapılmaz, toplumsal cinsiyet kalıplarının sorgulanması teşvik edilir

-uygulama örnekleri   

-eğitmenlerden geri bildirimler             

ceza ve ödül eğitim yöntemi olarak kullanılamaz

-uygulama örnekleri   

-eğitmenlerden geri bildirimler             

çocukların eğlenerek, yaparak yaşayarak öğrenmeleri teşvik edilir

-uygulama örnekleri   

-eğitmenlerden geri bildirimler             

anlamaya yönelik bir yaklaşım teşvik edilir

-uygulama örnekleri   

-eğitmenlerden geri bildirimler             

yerel dil ve özellikler dikkate alınır

-uygulama örnekleri   

-eğitmenlerden geri bildirimler