KAMER'in Şiddet Konusunda Çalışma Yöntemleri (2012)

KAMER'in Şiddet Konusunda Çalışma Yöntemleri (2012)

KAMER Yayınları

KAMER'in Şiddet Konusunda Çalışma Yöntemleri (2012)

 

fark ederek çoğalmak için...

Önsöz

Bu yayının ilk taslağı KAMER’in 10. kuruluş yıldönümünü kutladığı 2007 yılında yayınlanmıştı. Taslak yayın pek çok kadın kuruluşu tarafından kullanıldı, değerlendirildi, eleştirildi, önerilerde bulunuldu. Bu süreçten elde edilenleri ekleyerek yayını yeniden hazırladık. KAMER, 1997 yılından bu yana, Acil Yardım Hattı aracılığı ile, şiddet yaşayan binlerce kadına destek olmaya çalıştı. Acil Yardım Hattı oluşturma kararı, KAMER’ in kuruluşundan önce yapılmış olan tespit ve ihtiyaçlar dikkate alınarak verilmişti. KAMER’in kuruluşundan önce yaptığımız çeşitli gözlemler sonucunda ‘’kadına yönelik şiddet’’ konusundaki tespitimiz şöyleydi: “Biz kadınlar, yaşadığımız yer, sosyal ve ekonomik özelliklerimiz, eğitim durumumuz ne olursa olsun şiddet yaşamaktaydık. Bir kısmımız yaşadığımız şiddetin farkında, bir kısmımız değildik. Büyük bir kısmımız şiddeti, kadın olmanın doğal bir sonucu zannederek yaşıyorduk.”

Bu tespitten iki ayrı çalışma çıktı.

Birincisi;

Geleneksel bakış açılarımızı sorgulayacağımız, ikincil konumlarımızı fark edip değiştirmek için direnç ve yöntem geliştireceğimiz çalışmalardı. Bu süreci gerçekleştirebilmek için en iyi yöntemin “ Farkındalık Yaratıcı Grup Çalışmaları” olduğu tespit ettik.

1996 yılından, yani KAMER’in kuruluşundan önceki dönemlerden başlayarak grup çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmalar halen geniş bir alanda devam etmekte. Bu çalışmalar sırasında, şiddet mağduru olmanın yalnızlığından, utancından kurtulduk ve şiddetten kurtulabilmenin bizim güçlenmemiz ile mümkün olduğunu, her anlamda güçlenmemiz gerektiğini fark ettik.

İkincisi ise;

Şiddetten kurtulmak için çaba harcarken, destek alabileceğimiz bir kadın kuruluşuna ihtiyaç olduğu ile ilgiliydi.

Bu ihtiyaca cevap verebilmek için “Acil Yardım Hattı ” adıyla bir çalışma başlattık. Daha sonra yaptığımız işin “yardım” değil birbirimize “destek” vermek olduğunu tespit ettik. Yardım eden ile yardım edilen ilişkisi, kurmayı hayal ettiğimiz eşitler arası ilişkiyi engelleyebilirdi. Hiç birimiz kurtulmuş kadın değildik. Bu nedenle “Acil Yardım Hattı” adıyla başlattığımız çalışmaya bir süre sonra “Acil Destek Merkezleri” demeyi tercih ettik.

Yaşadığı şiddeti fark edip kurtulmak isteyen kadınların, ilk ve acil başvuru yapabilecekleri bu servis, 1997 yılı Aralık ayından bu yana aralıksız hizmet vermektedir.

Aslında KAMER’i 1997’nin Ağustos ayında açtık. Başlarken hiçbir bilgi ya da deneyime sahip değildik. Öğrenmek için çok araştırdık, çok çalıştık, çokça da tartıştık.

01 Aralık 1997 tarihinde, ilk kez yaşadığı şiddetten kurtulmak için destek isteyen bir kadın KAMER’ in kapısını çaldı. Aynı gün üç kadın daha başvurdu. Bu sayı her gün artarak devam etti.

Her görüşmemize yaptığımız işin sınırlarını ve önemini bilerek girdik. Yapacağımız şey; “bizim fark ettiklerimizi fark ettirmeye çalışmak, paylaşmak ve dayanışmak”tı. Yalnızlığımızdan ve utancımızdan kurtulacak, paylaşarak ve dayanışarak güçlenecektik. Bir yandan desteğimize gereksinim duyan kadınlarla birlikte olurken, diğer yandan “KAMER’in şiddet konusundaki çalışma yöntemini” oluşturmaya çalıştık.

Bu yöntemi geliştirmemize pek çok kuruluş ve kişinin önemli katkıları oldu. Her biri ile yaptığımız çalışmalardan yeni şeyler öğrendik. Öğrendiklerimizin üzerine kendi deneyimlerimizi koyarak paylaştık, tartıştık, değerlendirdik.

Her paylaşım ile biraz daha öğrendik, biraz daha geliştik. Bize uyan, iyi sonuçlar aldığımız bir çalışma yöntemi geliştirdik. Kendimizi hiç bir zaman kadın sorununu tamamıyla çözebilecek bir güç olarak görmedik.

Rolümüzü;

“Kadın erkek eşitliğine giden yolda, kadın sorununu farklı boyutlarıyla tespit edip gündeme taşımak, çözüm konusunda metotlar geliştirmek, oluşturulan yöntemleri paylaşabilmek olarak algıladık.”

Şiddetin ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz.

Şiddet yaşadığımız için hissettiğimiz utanç ve çaresizlik duygusu paylaşılmadıkça, bir sonraki adımın atılamayacağını biliyoruz.

Farkındalıklarımızı paylaşa paylaşa çoğalacağımızı biliyoruz.

Grup çalışmaları ile ilgili deneyimlerimizi isteyen herkes ile paylaştık. Bu paylaşım 23 ayrı yerde 23 tane KAMER Kadın Merkezi oluşmasını sağladı. Ayrıca Türkiye’nin farklı bölgelerindeki on ilde daha cinsiyet eşitliği çalışmaları yine bu yöntem paylaşılarak ivme kazandı. Bu yayınla da şiddetten kurtulmak için kullandığımız yöntemleri paylaşmak istiyoruz.

Paylaştıkça çoğalacağımızı umarak…

Nebahat Akkoç