Küresel Salgın Dönemi Faaliyet Raporu ve Verileri

Küresel Salgın Dönemi Faaliyet Raporu ve Verileri

Güncel

Küresel Salgın Dönemi Faaliyet Raporu ve Verileri

KAMER Vakfı

Küresel Salgın Dönemi Faaliyet Raporu

01.04.2020-31.05.2020

 

Planlanan neydi?

Türkiye’de COVID 19 nedeniyle ilk can kaybı 11 Mart’ta yaşanmıştı. O tarihte KAMER Ekibi Diyarbakır’da toplantıdaydı. Hep birlikte salgın döneminde korunma yöntemleri konuşuldu. Sonrasında da 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olmak üzere bir iş planı yapıldı.

Yapılan iş planına göre;

-Ofisler kapalı tutularak çalışmalar evden sürdürülecek.

-Son yıllarda tespit edilen dezavantajlı kadınların iletişim bilgileri listelenerek, her kişinin günde ortalama 10 kadını arayarak hem durum tespiti yapması hem de kadınların ihtiyaç duydukları desteklere ulaşmaları sağlayacaktı. (14.800 kadına ulaşılması planlanmıştı)

-Şiddet başvuruları alınacak ve gerekli tüm destekler sağlanmaya çalışılacaktı.

-2-6 yaş grubu çocukların evde şiddetsiz iletişim yöntemleri kullanılarak iyi vakit geçirmelerine destek olunacaktı. (296 haneye ulaşılması planlanmıştı)

 

Nasıl gerçekleşti?

Pandemi döneminde yapılan çalışmalar KAMER’in örgütlü olduğu 20 ilde yürütüldü. Çalışmanın hedef grubunda yer alan kadınlar, daha önce yaşadıkları şiddet nedeniyle destek almak, iş bulmak, sosyal yardımlara ulaşmak ya da benzeri bir ihtiyaç için KAMER’den destek almak isteyen kadınlardı.

-İki ay boyunca 14.800 kadına ulaşılması planlanmıştı.

17.000 kadın ile iletişim kurulmaya çalışıldı. Ancak telefonlarına ulaşılamayan kadınlar olduğu için 14.522 kadın ile çalışıldı.

14.522 kadına 43.548 destek sağlandı.

Hane başına düşen kişi sayısı 5,4 olarak tespit edildi. 14.522 kadına sağlanan desteklerden hanede yaşayan 78.895 kişinin yararlandığı tespit edildi.

 

-Çalışmanın yürütüldüğü iki ay boyunca 1230 kadın şiddet başvurusu yaptı. Bu kadınlardan 321’i yaşadığı şiddetten kurtulmak için destek almaya başladı. Kadınlara hızlı ve nitelikli destek sağlanması için KAMER çalışanları genellikle kadınlara refakat etti.

 

-Hem salgın nedeniyle kapalı kalan hem şiddet yaşayan hem de yoksullukla mücadele eden kadınlar, psikolojik destek talebinde bulunmaya başladı. UN Women’ın sağladığı destek ile kadınlara online psikolojik destek sağlanmaya başladı.

 

-296 hanede yaşayan çocuklarla çalışılması planlanmıştı. 240 hanedeki çocuklarla çalışıldı.

Be çalışmalara 477 çocuk ve 342 ebeveyn olmak üzere toplam 819 kişi ile katıldı.

 

 

Önemli Tespitler

Kadınların salgın döneminde yaşadıkları durum ve ihtiyaçlar tespit edildi. Elde edilen sonuçlar bu rapora ek olarak verilecek olsa da önemli bazı tespitler aşağıdaki gibidir.

 

- Ortalama 5,4 kişinin yaşadığı bir aile için asgari ücret açlık sınırının altında bir gelir demektir.

Salgın öncesinde asgari ücret düzeyinde bir gelirle yaşamakta olan ailelerin %61,8’i gelirini tamamen ya da kısmen kaybetti.

Kadınların %12,1’inin salgın öncesinde de düzenli bir geliri yoktu.

 

-Hane başına düşen ortalama çocuk sayısı 3,5 olarak tespit edildi. Yani 14.522 hanede ortalama 50.827 eğitime devam eden çocuk, genç olduğu tespit edildi.

Bu çocukların %26,7’si (13.570 çocuk) online eğitime dahil olamadı. Salgın döneminde eğitim dışında kaldılar.

Çünkü; %11,1’inin evinde TV ve internet yoktu, %32,7’nin evinde internet yoktu, %24,7’nin eğitime dahil olmasını sağlayacak uygun mekanı yoktu ve %31,5’i online eğitime nasıl dahil olacağını bilmiyordu.  

 

-Salgın nedeniyle kapalı kalınan dönemde toplam hanelerin %42,5’inde hijyen malzemesi olmadığı, %44,8’in acil gıda desteğine ihtiyacı olduğu tespit edildi.

KAMER Ekibi AVON Firmasının yaptığı bağış ve başka yollardan sağlanan desteklerle ihtiyacı olan ailelere iki ay yetecek gıda ve hijyen desteği sağladı.

 

14.522 kadına sağlanan 43.548 desteğin dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

KAMER ne yaptı?

Sayı

%

COVID 19 ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı

14.552

33,4

Sağlık hizmetlerinden yararlanması için aracılık edildi

2010

4,6

Gıda desteği sağlandı

5284

12,1

Hijyen malzemesi sağlandı

2777

6,4

Doğum kontrol malzemesi sağlandı

3024

6,9

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda bilgi verildi

2486

5,7

Gebelik takibi yapılması sağlandı

217

0,5

Tercümanlık desteği verildi

800

1,8

Online eğitime konusunda danışmanlık sağlandı

2164

5,0

Hasta bakım hizmeti sağlandı.

527

1,2

Şiddet başvurusu yaptı

1230

2,8

Online psikolojik destek sağlandı

160

0,4

Çocuk çalışmalarına katıldı (477 çocuk+342 ebeveyn)

819

1,9

Maddi destek alması sağlandı.

477

1,1

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yönlendirildi

4181

9,6

Sosyal Hizmet Merkezine yönlendirildi.

1016

2,3

Belediyeye yönlendirildi.

1824

4,2

Toplam

43.548

100,0

 

 

 

Sonuç olarak;

-Türkiye’de salgın ilgili göstergeler henüz yeterince düşüş göstermese de ekonomik kaygılarla tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

-KAMER, 1 Haziran 2020’de salgından korunmayı sağlayacak tüm tedbirleri alarak yeniden ofisten çalışmaya başladı. Yeniden ofisten çalışma sürecinde uyulması gerekli kuralları belirten yönergeler hazırlandı. Maske, dezenfektan gibi korunma malzemeleri sağlandı.

-Tedbirlerin tamamen kaldırılması nedeniyle COVID 19 hastalarının sayısı giderek artmaya başladı. Hasta sayısındaki artışın bu hızla yükselmesi durumunda yeni tedbirlerin söz konusu olabileceği öngörülmektedir.

-KAMER salgın öncesi dönemdeki iş planına geri dönmüş olup, planlanan çalışmalarını yürütmektedir. Salgın nedeniyle yapılacak yeni kısıtlamalar söz konusu olursa evden çalışmalarını sürdürecek önemli bir deneyim kazanmış oldu.

-Ayrıca kırsal kesimde yaşayan kadınlara uzaktan psikolojik destek sağlayabilecek bir deneyim edindi.