Kadınlar Buluşuyor

Kadınlar Buluşuyor

Kadınlar Buluşuyor Projesi̇

    Şiddet, ayrımcılık ve kadının insan hakları konularında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası ve ülke ölçeğinde saygınlık kazanan KAMER, bu kez Türkiye’nin doğusundaki ve batısındaki kadınları “kadın olma” ortak paydası temelinde buluşturdu. KAMER kadınların birbirleriyle iletişime geçmesi ve ortak çalışmalar yürütmesinin, toplumsal barışa ulaşılmasına önemli bir katkıda bulunabileceğine inanıyor. Proje ile Türkiye’nin coğrafi, kültürel ve tarihsel olarak farklı bölgelerinden kadınların güçlendirilmesine yardımcı olmak, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetten başlayarak her türlü ayrımcılık ve şiddetle mücadele edecek kadın örgütlerinin kurulmasına destek olmak, kadınların Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı yapmasını sağlamak hedeflendi.                                   

Kadınlar Buluşuyor projesinin ilk yılında KAMER’in örgütlü olduğu 23 ile ek olarak Hatay, Maraş, Trabzon, Manisa, Edirne ve Tekirdağ gibi illerde kadınlarla yapılan grup çalışmalarında taban örgütlenmesine yönelik yöntemler geliştirildi. Bu illere KAMER’li kolaylaştıcılar tarafından düzenli ziyaretler yapıldı. Daha sonra bu illerdeki kadın gruplarının her birinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden bir KAMER örgütü ile eşlenmesi ve birlikte çalışmalarını sağlayacak alanlar yaratılması sağlandı. Sonuçta toplam 32 ilden kadınlar Türkiye genelindeki şiddetsizlik, ayrımsızlık, açıklık, katılımcılık, militarizm, vicdani ret gibi konuları tartıştılar.                                                                                                                                                                         

 Projenin ilk yılının final toplantısı, ilk kez 32 ilden 300’ü aşkın kadının katılımıyla Kasım 2011’de Diyarbakır’da düzenlenen “Haklı Şiddet Yoktur” başlığı altında gerçekleştirildi. Projenin ikinci yılı olan 2012’de daha önce çalışmaların başlandığı 9 ile ek olarak 4 ilde daha toplantı ve buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Beklenenin de üstünde bir enerji yaratan buluşmalar, 4 ile ek olarak 5 yeni ili de kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece Kadınlar Buluşuyor Projesi kapsamında ulaşılan il sayısı 18’i buldu. Sonuç olarak Trabzon, Manisa, Tekirdağ, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Adana, Hatay, Maraş, Muğla, Bodrum, Marmaris, Aydın, Artvin, Rize, Afyon, İzmir ve Bandırma’da toplam 341 kadın farkındalık grubu tamamlanmış oldu. Bu süreçte sağlanan pek çok gelişmenin yanı sıra 8 ilde birer kadın merkezi açıldı, 3 ilde bunun için çalışmalar yürütülmekte. Ayrıca belediyelere bağlı 4 kadın merkezi açıldı, 4 dernek kuruldu, 2 derneğin ve 1 kooperatifin kuruluş çalışmaları sürüyor. Projenin ikinci yıl çalışmaları 41 ilden 200’den fazla kadının İstanbul buluşmasıyla tamamlandı. Kadınlar burada hem bir günlük toplantıya katıldılar, hem de şiddete karşı eylemde bir araya geldiler. “Kadınlar Buluşuyor” çalışmaları 2013 yılında da sürdü. Mevcut 18 ildeki çalışmalar derinleştirildi, farkındalık toplantılarına süreklilik kazandırılması sağlandı, ayrıca çalışmalar Nevşehir, Kırşehir ve Sivas olmak üzere 3 yeni ili de içine alarak daha da yaygınlaştırıldı. Buluşmaların en önemli kazanımlarından biri de kadınların hangi etnik, dinsel, dilsel kökende olursa olsun “kadınlık ortak paydası”nda bir araya gelip ortak sorunlarına çözüm aramalarıydı. Nitekim, çalışmalar süresince toplam 41 ilde, Kürt, Türk, Azeri, Terekeme, Sünni, Roman, Arap, Alevi, Dadaş, Rum, Ermeni kadınlar arasındaki önyargılar yıkılmaya başladı ve farklı kökenden kadınların şiddetsiz bir dünya için bir araya gelmeleri sağlandı.

Basında KAMER