Küresel Salgın Döneminde Kadınlarla Dayanışma Projesi

Küresel Salgın Döneminde Kadınlarla Dayanışma Projesi

Çalışmalarımız / Tamamlanan Projelerimiz

Küresel Salgın Döneminde Kadınlarla Dayanışma Projesi

Küresel Salgın Döneminde Kadınlarla Dayanışma Projesi ile Planlanan Neydi?

Türkiye’de COVID 19 nedeniyle ilk can kaybı 11 Mart’ta yaşanmıştı. O tarihten sonra KAMER Vakfı bir değerlendirme yaparak salgın nedeniyle 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olmak üzere bir iş planı yapıldı.

Yapılan iş planına göre;

-KAMER’in Diyarbakır’daki merkez ofisi ve 20 ildeki bütün ofisler kapalı tutularak çalışmalar evden sürdürülecek.

-Son yıllarda tespit edilen dezavantajlı kadınların iletişim bilgileri listelenerek, her kişinin günde ortalama 10 kadını arayarak hem durum tespiti yapması hem de kadınların ihtiyaç duydukları desteklere ulaşmaları sağlayacaktı. (14.800 kadına ulaşılması planlanmıştı)

-Şiddet başvuruları alınacak ve gerekli tüm destekler sağlanmaya çalışılacaktı.

-2-6 yaş grubu çocukların evde şiddetsiz iletişim yöntemleri kullanılarak iyi vakit geçirmelerine destek olunacaktı. (296 haneye ulaşılması planlanmıştı)

Nasıl gerçekleşti?

Pandemi döneminde yapılan çalışmalar KAMER’in örgütlü olduğu 20 ilde yürütüldü. Çalışmanın hedef grubunda yer alan kadınlar, daha önce yaşadıkları şiddet nedeniyle destek almak, iş bulmak, sosyal yardımlara ulaşmak ya da benzeri bir ihtiyaç için KAMER’den destek almak isteyen kadınlardı.

-İki ay boyunca 14.800 kadına ulaşılması planlanmıştı.

17.000 kadın ile iletişim kurulmaya çalışıldı. Ancak telefonlarına ulaşılamayan kadınlar olduğu için 14.522 kadın ile çalışıldı.

14.522 kadına 43.548 destek sağlandı.

Hane başına düşen kişi sayısı 5,4 olarak tespit edildi. 14.522 kadına sağlanan desteklerden hanede yaşayan 78.895 kişinin yararlandığı tespit edildi.

-Çalışmanın yürütüldüğü iki ay boyunca 1230 kadın şiddet başvurusu yaptı. Bu kadınlardan 321’i yaşadığı şiddetten kurtulmak için destek almaya başladı. Kadınlara hızlı ve nitelikli destek sağlanması için KAMER çalışanları genellikle kadınlara refakat etti.

-Hem salgın nedeniyle kapalı kalan hem şiddet yaşayan hem de yoksullukla mücadele eden kadınlar, psikolojik destek talebinde bulunmaya başladı. UN Women’ın sağladığı destek ile kadınlara online psikolojik destek sağlanmaya başladı.

-296 hanede yaşayan çocuklarla çalışılması planlanmıştı. 240 hanedeki çocuklarla çalışıldı.

Bu çalışmalara 477 çocuk ve 342 ebeveyn olmak üzere toplam 819 kişi ile katıldı.

Sonuç olarak;

-AVON’un sağladığı katkı ile 620 haneye 2-3 ay yetecek gıda paketi dağıtıldı.

-Paketlerin dağıtıldığı 19 ile dağıtım için kullanılmak üzere her il için şehir içi servis ücreti gönderildi.

-Doğalgaz faturalarını ödeyemeyen 5 ailenin doğalgaz faturaları ödendi.

-Hanenin durumuna göre bazı gıda paketlerine tavuk ve yaş gıda ilave edildi.

-Bazı kadınların aldıkları desteği komşuları ile paylaştığını görmek ekibimizi çok duygulandırdı, umutlandırdı.

-620 paket dağıtılmasına rağmen bu paylaşımlar yararlanıcı hane sayısının 700 civarında olmasını sağladı.

Önemli Tespitler

Kadınların salgın döneminde yaşadıkları durum ve ihtiyaçlar tespit edildi. Elde edilen sonuçlar bu rapora ek olarak verilecek olsa da önemli bazı tespitler aşağıdaki gibidir.

- Ortalama 5,4 kişinin yaşadığı bir aile için asgari ücret açlık sınırının altında bir gelir demektir.

Salgın öncesinde asgari ücret düzeyinde bir gelirle yaşamakta olan ailelerin %61,8’i gelirini tamamen ya da kısmen kaybetti.

Kadınların %12,1’inin salgın öncesinde de düzenli bir geliri yoktu.

-Hane başına düşen ortalama çocuk sayısı 3,5 olarak tespit edildi. Yani 14.522 hanede ortalama 50.827 eğitime devam eden çocuk, genç olduğu tespit edildi.

Bu çocukların %26,7’si (13.570 çocuk) online eğitime dahil olamadı. Salgın döneminde eğitim dışında kaldılar.

Çünkü; %11,1’inin evinde TV ve internet yoktu, %32,7’nin evinde internet yoktu, %24,7’nin eğitime dahil olmasını sağlayacak uygun mekanı yoktu ve %31,5’i online eğitime nasıl dahil olacağını bilmiyordu.  

-Salgın nedeniyle kapalı kalınan dönemde toplam hanelerin %42,5’inde hijyen malzemesi olmadığı, %44,8’in acil gıda desteğine ihtiyacı olduğu tespit edildi.

KAMER Ekibi AVON Firmasının yaptığı bağış ve başka yollardan sağlanan desteklerle ihtiyacı olan ailelere iki ay yetecek gıda ve hijyen desteği sağladı.

Sonuç olarak;

-Türkiye’de salgın ilgili göstergeler henüz yeterince düşüş göstermese de ekonomik kaygılarla tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

-KAMER, 1 Haziran 2020’de salgından korunmayı sağlayacak tüm tedbirleri alarak yeniden ofisten çalışmaya başladı. Yeniden ofisten çalışma sürecinde uyulması gerekli kuralları belirten yönergeler hazırlandı. Maske, dezenfektan gibi korunma malzemeleri sağlandı.

-Tedbirlerin tamamen kaldırılması nedeniyle COVID 19 hastalarının sayısı giderek artmaya başladı. Hasta sayısındaki artışın bu hızla yükselmesi durumunda yeni tedbirlerin söz konusu olabileceği öngörülmektedir.

-KAMER salgın öncesi dönemdeki iş planına geri dönmüş olup, planlanan çalışmalarını yürütmektedir. Salgın nedeniyle yapılacak yeni kısıtlamalar söz konusu olursa evden çalışmalarını sürdürecek önemli bir deneyim kazanmış oldu.

-Ayrıca kırsal kesimde yaşayan kadınlara uzaktan psikolojik destek sağlayabilecek bir deneyim edindi.

14.522 kadına sağlanan 43.548 desteğin dağılımı aşağıdaki gibidir.