Suriyeli Sığınmacıları Destekleme Projesi - Mardin

Suriyeli Sığınmacıları Destekleme Projesi - Mardin

Çalışmalarımız / Tamamlanan Projelerimiz

Suriyeli Sığınmacıları Destekleme Projesi - Mardin

Suriyeli Sığınmacıları Destekleme Projesi-2015

Proje kapsamında;

  • 350 hane ziyareti ve ihtiyaç tespiti,                                                                                                                                 
  • 56 kadına farkındalık çalışması,                                                                                                                                     
  • 56 kadın ve çocuklarla birlikte beraber oynama grup çalışması,                                                                               
  • 150 sığınmacı kadın hakları hakkında bilgilendirilmiştir.                                                                                                   
  • 120 aile acil ihtiyaç tespiti ve desteği yapılmıştır.                                                                                               
  • KAMER Vakfı, Her Yerde Sanat Derneği işbirliğiyle çocuk şenlikleri yapılmıştır. Bu şenliklerden 260  çocuk yararlanmıştır.