Kadınlar Siyasete Hazırlanıyor Projesi - Gaziantep

Kadınlar Siyasete Hazırlanıyor Projesi - Gaziantep

Çalışmalarımız / Tamamlanan Projelerimiz

Kadınlar Siyasete Hazırlanıyor Projesi - Gaziantep

Kadınlar Siyasete Hazırlanıyor Projesi (UNDP, UNFPA, SİDA, İçişleri Bakanlığı ) 2013-2014

      Gaziantep ilinde faaliyet gösteren siyasi parti kadın kollarının faaliyet ve politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirilmesi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalıklarının arttırılarak karar alma süreçlerine dahil olabilmeleri için donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hedef Grubu

Gaziantep ilinde yer alan ve meclis içerisinde temsiliyeti olan siyasi parti kadın kolları, STK temsilcileri, meslek odası temsilcileri, yerel seçimlerde aday olmayı planlayan 18 yaș üstü 25 kadın.

Sonuçlar / Etkiler

Șiddet, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Militarizm, Yerel Siyaset ve Kadın ve Kampanya Hazırlama ve İletișim konularında gerçekleștirilen eğitimlere ve atöyle çalıșmalarına katılım sağladı; siyasette aktif olarak yer alan kadınlarla deneyim paylașımı gerçekleștirdi.

Hedef grup içinde yer alan,yerel seçimlerde aday olan kadınlar bir toplantıyla tanıtıldı, toplantının sonunda kadınların hazırladığı ortak basın bildirisi yerel medya mensupları ile paylașıldı. Proje çalışmaları katılan 3 kadın yerel yöntemlerle seçildi.