İsveç Modeli Türkiye'de Ortaklar Aracılığı ile Güçlenmek

İsveç Modeli Türkiye'de Ortaklar Aracılığı ile Güçlenmek

Çalışmalarımız / Tamamlanan Projelerimiz

İsveç Modeli Türkiye'de Ortaklar Aracılığı ile Güçlenmek

İsveç Modeli Türkiye'de Ortaklar Aracılığı ile Güçlenmek

KAMER Vakfı uzun yıllardan bu yana kadına yönelik şiddete karşı çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı Türkiye'de ve Dünya'nın bütün ülkelerinde en geleneksel ve en kabul gören ayrımcılık modeli olarak oldukça yaygındır. Şiddete karşı mücadelede en iyi sonuca ulaşabilmek ve yeni taktikler geliştirmek için karşılıklı ilişkileri güçlendirmek paylaşım ve dayanışma içinde olmak gerekmektedir. 

Cinsiyet ayrımcılığı ve şiddetin önlenmesi konularında İsveç’te uygulanan sistemin, ülkemizde daha iyi tanınması; KAMER Vakfı başta olmak üzere kadın hakları konusunda faaliyete bulunan sivil toplum kuruluşlarının siyasi reformların uygulanması ve geliştirilmesi konularında kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

KAMER Vakfı, İsveç’te bulunan ve kadın erkek eşıtlıgı için çalışan Winnet Sweden ile işbirliği yaparak cinsiyet ayrımcılığına karşı yakın diyalog ve deneyim paylaşımı içinde olarak, toplumsal cinsiyet rollerinden doğan geleneksel uygulamalar, aile içi şiddet ve ayrımcılığın sonuçlarıyla mücadele etme konusunda daha iyi sonuçlara ulaşmayı planladı. 

BAŞLICA ETKİNLİKLER

Cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi ve kadın haklarının korunması konularında İsveç’te uygulanmakta olan politikalar hakkında seminer düzenlenmesi

Kadın Merkezlerinin örgütlenmesi konusunda İsveç modelinin yerinde incelenmesi amacıyla İsveç’e çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi

Merkezi ve yerel düzeydeki kamu görevlileri ile toplantılar yapılması

İsveç modeli konusunda Winnet Sverige tarafından hazırlanmış olan rehber nitelikteki dokümanların Türkçeye çevrilmesi

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların kamuoyu ile paylaşılacağı bir kapanış toplantısı düzenlenmesi