Kadınlar Her Yerde Projesi - Kars

Kadınlar Her Yerde Projesi - Kars

Çalışmalarımız / Tamamlanan Projelerimiz

Kadınlar Her Yerde Projesi - Kars

Hedef Grup

Kars Yusufpaşa Mahallesi'nde yaşayan kadınlar

Proje Özeti

Bu proje ile Kars’ın Yusufpaşa Mahallesi merkez alınarak, şehrin her tarafının kadınların ortak kulanım alanı haline getirilmesi ve şehre canlılık kazandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kadınların kenti tanımasının ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, Kars ve Yusufpaşa Mahallesi’nin tekrar eski sosyal aktivitelerin yapıldığı ve kadınların rahatlıkla girebildiği bir alan haline getirilmesi hedeflendi. Söz konusu mahallede tüm kadınlar evlerinde ziyaret edilecek, sokak tiyatrosu ve konserler düzenlenecek, tüm kadınların katılabileceği farkındalık yaratma grup çalışmaları yapılmıştır.