Batman Selden Sonra Projesi 01.12.2008 - 31.05.2010

Batman Selden Sonra Projesi 01.12.2008 - 31.05.2010

Çalışmalarımız / Tamamlanan Projelerimiz

Batman Selden Sonra Projesi 01.12.2008 - 31.05.2010

Selden Sonra Projesi;

Batman ve ilçelerinde 2006 yılında selden zarar gören kadın ve çocuklara ulaşılarak ihtiyaçlarının tespit edilmesi, gereksinim duydukları bilgi ve deneyim paylaşımına ulaşmalarının sağlanması, yaşanan afetten kaynaklanan travmalarının tespit ve tedavi edilmesini sağlamak üzere planlandı.Çocuk çalışmaları, çeşitli disiplinlerde hazırlanan atölye çalışmaları ve atölye çalışmalarının sonucunda 5 çocuk şenliği gerçekleşti.