Kadınlar ve Adalet

Kadınlar ve Adalet

Kadınlar ve Adalet Projesi ile;                                                                                                                                                                 -Kadınların kanun,genelge,ve sözleşmelerle belirlenen haklarını öğrenmelerini sağlamak,                                                                -Kadınların adalete erişmelerini kolaylaştımak için gerekli desteğin sağlanması,                                                                                 -Kadına yönelik şiddetin cazasıs kalmasını önleyecek yaklaşım ve yöntemler geliştirmek üzere planlandı.